SUSRET ELIEJA WIESELA I KARADŽIĆA: “Crven u licu, natprirodnog pogleda, tvrdio je da su muslimani zapalili Vijećnicu”

Pitao sam ga zašto je naredio da se spali čuvena Narodna biblioteka u Sarajevu. Pošto je želio da ga znaju kao psihijatra i pjesnika, da li je bio uplašen od knjiga, i ljudske i humanističke istine koju nude?

 

Crven u licu od bijesa, udarajući o sto, tvrdio je da su muslimani sami zapalili zgradu, iznutra.

Usprotivio sam se. Video sam biblioteku u ruševinama: uništene zidove, ožiljke od artiljerijske vatre. Zgrada je napadnuta spolja.

 

Nije bilo smisla da se raspravljamo – tvrdoglavi Karadžić je sve poricao.

 

Ideja da se osnuje međunarodni tribunal bila je moja. Jednog dana, kada sam bio kod državnog sekretara Iglbergera, razgovarali smo o tragičnoj situaciji u Bosni. Koje su bile opcije? Političke, humanitarne, vojne?

 

Tada sam predložio da se napravi međunarodni tribunal. Moj argument je bio da će samo dizanje optužnica protiv osumnjičenih za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti moglo da ih uplaši.

 

Morali bi da budu izručeni. Iglberger je shvatio da je to dobra ideja i predložio to svojim saveznicima u Evropi.

 

I da, i dalje mislim da zločinci moraju da budu izvedeni pred međunarodne sudove kako bi to uticalo, i istorijski i pedagoški, na buduće generacije.

 

Neko može da pita: Kako adekvatno kazniti čovjeka koji je kriv što je naredio ubistvo 8.000 ljudskih duša? Dobro pitanje. Čini se da je zločin veći od kazne. Ali ova suđenja pomažu našoj kolektivnoj memoriji. Samo iz tog razloga su opravdani.

 

Ostala je šokantna činjenica: Karadžić je bio slobodan čovjek. Trinaest dugih godina. Živio je bez tjelohranitelja, u bosanskim gradovima i selima, dok su lokalna i međunarodna policija i NATO agenti pokušavali da ga pronađu.

 

Čija je to greška? Ko je odgovoran? Ko su bili saučesnici?

 

Je li bio toliko dobro, toliko uspješno prerušen? Možda se, neka nam je Bog u pomoći, ispod maske ubice krio propali glumac?

 

(3)

SUSRET ELIEJA WIESELA I KARADŽIĆA: “Crven u licu, natprirodnog pogleda, tvrdio je da su muslimani zapalili Vijećnicu”

About The Author
-