Pogledajte šta se desilo na kraju suđenja Ratku Mladiću…

Vještak odbrane Dušan Pavlović tvrdio je da je “najmanje 4.000-5.000” boraca Armije BiH (ABiH) i civila stradalo tokom proboja iz obruča oko Srebrenice.

Drugi svjedoci su izjavili da Mladić u Srebrenici nije komandovao počiniocima zločina. Neđo Jovičić, očevidac ubijanja u Kravici, svjedočio je da su pucali policajci, a ne vojnici.

Vojnik Dragan Todorović rekao je da je Mladićev “ađutant” Dragomir Pećanac “samovoljno” odveo Erdemovića i druge vojnike VRS-a da strijeljaju zarobljene Muslimane.

Vojni veštak Kovač insistirao je da vojno-političko rukovodstvo RS-a nije planiralo “masovan zločin” počinjen u Srebrenici.

Odbrana je, preko svjedoka Nenada Deronjića i Mirka Perića, negirala iskaz Momira Nikolića da je Mladić gestom najavio masakr.

Šef službe bezbjednosti RS-a Dragan Kijac tvrdio je da je za masakr u Srebrenici čuo tek 2000. godine, iako je priznao da je 1996. počiniocima izdao lažne dokumente da bi prešli u Srbiju.

Vojni vještak Tužilaštva Ewan Brown posvjedočio je da je VRS silom pomjerala i u logore zatvarala veliki broj nesrpskih civila širom BiH, u okviru prvog strateškog cilja – razdvajanja naroda.

Među Mladićevim svjedocima, većinom oficirima, koji su negirali da je bilo protjerivanja, tvrdeći da su Muslimani i Hrvati dobrovoljno napuštali ratne zone, bio je i tadašnji poslanik a sadašnji predsjednik RS-a Milorad Dodik.

Da je za logore kod Prijedora – koje je svjedok Optužbe Ed Vulliamy nazvao “koncentracionim” – i masovna zlodjela, poput ubistva 150 zarobljenika u Keratermu, bila odgovorna policija, a ne vojska RS-a, sugerisali su svjedoci odbrane poput Miše Radića.

Nasuprot iskazima preživjelih logoraša o strahotama, svjedok Rade Javorić izjavio je da su Muslimani s proljeća 1992. “dobrovoljno” odlazili u “sabirne centre” kod Prijedora radi “zaštite” od srpskih paravojski.

Dokazujući da je Mladić svojom artiljerijom, tokom cijelog rata, hotimično terorisao civile u Sarajevu, tužioci su u sudnici pustili snimak njegovog naređenja da se, krajem maja 1992, Sarajlijama “razvuče pamet” vatrom po četvrtima bez mnogo srpskog stanovništva.

Svjedok optužbe David Harland, koji je cijeli rat proveo u Sarajevu kao zvaničnik Ujedinjenih nacija (UN), izjavio je da su Karadžić i Mladić granatiranje Sarajeva koristili kao “slavinu terora koju su otvarali ili zatvarali” po potrebi.

S tom ocjenom složili su se i brojni oficiri UNPROFOR-a koji su svjedočili, prihvatajući pritom i tvrdnje Mladićeve odbrane da je ABiH vatrom provocirala VRS.

Odgovore Mladićeve vojske opisivali su, međutim, kao neselektivne i pretjerane.

Nasuprot njima, Mladićevi svjedoci, većinom srpski oficiri, ali i balističarka Zorica Subotić, krivicu za skoro sve incidente s civilnim žrtvama pripisivali su ABiH, tvrdeći da se VRS samo branila i uzvraćala po vojnim ciljevima.

Vojni vještak Kovač negirao je da je VRS držala Sarajevo u opsadi, tvrdeći da je to bila “vojno legitimna blokada”.

Koplja su se najviše lomila oko dvije eksplozije na pijaci Markale, u kojima je, u zimu 1994. i ljeto 1995, ubijeno više od 100 civila.

Dok su vještak optužbe Richard Higgs i sarajevski istražitelji tvrdili da su granate doletjele sa srpske strane, balističarka odbrane Subotić izjavila je da je to nemoguće i da je na pijacama detoniran podmetnuti eksploziv. Policajac iz Sarajeva Emil Turkušić to je pak nazvao “groznom špekulacijom”.

U Mladićevu odbranu, međutim, svjedočilo je i više oficira UNPROFOR-a, po kojima je među “plavim šljemovima” vladalo uvjerenje da eksplozije na Markalama nisu mogli izazvati Srbi, već muslimanske snage, u pokušaju da izazovu intervenciju NATO-a.

Za snajperska ubistva civila i vojnika UNPROFOR-a u Sarajevu, bosansku tajnu službu optužio je njen bivši pripadnik Edin Garaplija.

Tužioci i branioci složili su se da su Mladićeve snage u ljeto 1995. zarobile više od 200 pripadnika UNPROFOR-a, ali je Optužba dokazivala da su oni bili taoci, a odbrana da su bili ratni zarobljenici.

Proces protiv Mladića, tokom kojeg su tužioci i branioci saslušali po više od 150 svjedoka, bio je gotovo identičan suđenju Radovanu Karadžiću, koji je, podsjetimo, nepravosnažno osuđen na 40 godina zatvora, javlja BIRN.

(1251)

Pogledajte šta se desilo na kraju suđenja Ratku Mladiću…

| Slider, Vijesti |
About The Author
-