Naučnik s uglednog instituta predlaže da pobijemo sve mačke

Stoga je novinar Vicea razgovarao s Peterom Marrom kako bi otkrio zašto taj naučnik toliko mrzi mačke i zašto ih želi pobiti.

“Potpuno netačno. Ja volim mačke. One čak osjećaju jednu neobičnu naklonost prema meni. Kada sam u sobi s njima, kunem se, uvijek dođu k meni. I sam sam vlasnik mačke. Ja se zalažem za humano postupanje s mačkama”, tvrdi, iako u knjizi jasno piše da mačke treba ukloniti “svim raspoloživim sredstvima”. Za Vice opovrgava tu tvrdnju, kaže da je “izvučena iz konteksta”.

Marra kaže da mačke imaju ogroman utjecaj na biološku raznolikost te napominje da su svojim istraživanjem otkrili da su najmanje 33 vrste sisavaca, ptica i guštera izumrle zbog mačaka. Ali, na pitanje koji je konkretan dokaz da su mačke definitivni krivac tih izumiranja, nije baš dao neko konkretno objašnjenje:

“Mi ne znamo zašto je trećina ptičjih vrsta u Sjevernoj Americi u opadanju. Znamo da je uništavanje staništa jedan od razloga, znamo da se klima mijenja, a problem je što je većina tih izumiranja povezana i uzrokovana višestrukim i međusobno povezanim štetnim učincima. Moramo shvatiti što su primarne prijetnje, a zatim ih pokušati ukloniti. U nekim slučajevima, mačke su primarni faktor. U nekim slučajevima, one su samo faktor”, kaže autor knjige.

Marra tako pokušava objasniti da je toksoplazmoza povezana sa stanjima kao što su shizofrenija, bipolarni poremećaj, samoubistva… “Samo u SAD-u 11 do 22 posto ljudi je zaraženo toksoplazmom”, tvrdi Marra.

“U nekim slučajevima moramo razmotriti opciju eutanazije tih životinja. Neke mačke koje žive u urbanim sredinama mogu biti prilično neškodljive po pitanju rizika od bolesti za ljude i za biljni i životinjski svijet. Zbog tih mačaka nisam tako jako zabrinut. One su u redu. Ali, u nekim slučajevima, kao štu su primjerice Havaji, gdje su neke vrste izumrle zbog mačaka, zbog daljenjeg očuvanja moramo ukloniti tu pretnju, jer su one invazivne vrste. To je naša odgovornost”, priča Marra.

On se ne slaže s većinom vlasnika koji puštaju svoje mačke na ulicu i tvrde da one ne ubijaju nikoga.

mačka

I to objašnjava time da mačka svojim vlasnicima donosi samo trećinu plijena, a da većina vlasnika i ne prati i ne vidi što njihova mačka radi na ulici.

Novinar koji ima 13 godina staru mačku i koja ima samo jedan zub, pokušao je od svog sugovornika dobiti priznanje da je njegova ljubimica ipak bezopasna. No, Marra se nije dao smesti:

“Vaša mačka s jednim zubom možda ne ubija druge životinje. No, morate zapamtiti da vaša mačka može prošetati ulicom i da je može udariti automobil. Vaša mačka može otići u susjedovo dvorište, a pas koji nije na lancu može joj slomiti vrat. Vlasnici moraju biti svjesni da puštanje mačke na ulici ne utječe samo na prirodu, nego može biti pogubno za samu mačku”, kaže Marra, ali ne daje konkretno objašnjanje kako jedna mačka u poznim godinama može ugroziti naš planet.

(424)This post has been seen 3144 times.

Naučnik s uglednog instituta predlaže da pobijemo sve mačke

| Slider, Zanimljivosti |
About The Author
-