Koliko novca morate imati uz pasoš ako iz BiH putujete u EU?

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

– države članice Evropske unije

– države potpisnice Šengenskog sporazuma

– Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

 

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebnoda posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka, navode iz ovog Ministarstva.

(4783)This post has been seen 25084 times.

Koliko novca morate imati uz pasoš ako iz BiH putujete u EU?

| Slider, Vijesti |
About The Author
-