Bizarni seksualni običaji u Srbiji: Kad umre muž, žena ima seks s njegovim bratom, a dok je muž živ, seksa se sa svekrom!

SORORAT

Radi se o braku udovca sa svastikom. Ovaj običaj se uglavnom praktikovao ukoliko žena ili muškarac nisu imali potomke sa preminulim partnerom. Ustanovljeno je da je sororat postojao sve do polovine XX vijeka u Istočnoj Srbiji. Muž koji ostane udovac mogao je da oženi sestru svoje žene, pod uslovom da ona već nije udata. Kao razlog ovog braka navodi se da o djeci koja su ostala bez majke najbolje može da brine majčina sestra.

LEVIRAT

Predstavlja bračnu zajednicu koju sklapa žena sa bratom svog preminulog supruga. I ovaj običaj, kao u slučaju sororata, praktikovao se ukoliko žena ili muškarac nisu imali potomke sa preminulim partnerom. Kod nekih naroda, levirat je bio institucija bračnog prava, po kojoj se brat mora oženiti udovicom umrloga, ukoliko on nije imao djece, kako bi se nastavila loza.

MNOGOŽENSTVO

Iako se ovaj oblik bračne zajednice dešavao rijetko, ipak je zabilježeno nekoliko slučajeva. Ovaj običaj je podrazumijevao da muškarac ima pravo da se oženi sa više žena. U Vojvodini su ovi slučajevi zabilježeni još u prvoj polovini 18. vijeka. Ovaj običaj je bio protiv zakona, pa se svako ko je otkriven, bio kažnjavan. Međutim, bogatim ljudima se gledalo kroz prste kada je u pitanju ovaj običaj.

KOLEKTIVNI SEKS

Prastari običaj kolektivnog seksa obavljan je u određenim prilikama i zbivanjima kao ritual. Potiče od starih balkanskih naroda i Slovena. Kod Srba se praktikovao u patrijarhalnim seoskim skupinama pčinjskog kraja. U vrijeme svadbenog veselja, dok se u potpunosti nije oblikovao svadbeni ritual, u svadbenoj ekstazi nije se vodilo računa ko je s kim seksualno opštio.

(7872)

Bizarni seksualni običaji u Srbiji: Kad umre muž, žena ima seks s njegovim bratom, a dok je muž živ, seksa se sa svekrom!

| Slider, Šokantno |
About The Author
-